Get PR advice to
grow your business

for FREE!!

Free advice. CLICK!!

BLOG

เยาวชนเหนือผุดไอเดียเก๋ผลิต “น้ำยาล้างจานรักษ์โลก”

April 18, 2018 | admin

เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแววตามุ่งมั่นของน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มรุ่นพี่ ม.4 รวมตัวกันมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชนของตนเอง กิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแบ่งปันความรู้และรับทราบถึงปัญหาของโรงเรียนและชุมชนร่วมกันเท่านั้น พวกเขายังได้พยายามช่วยแก้ปัญหาเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของเยาวชนชั้นมัธยมปลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากน้องๆ ได้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในค่ายมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายวิทูรย์ หมดสังข์ หรือ “น้ององค์” นักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเข้าร่วมค่ายภาคเหนือในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4” ที่สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนในค่ายทำให้วิทูรย์ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกำลังประสบ จึงได้คิดโครงการ “น้ำยาล้างจานสูตรรักษ์โลก” เพื่อผลิตน้ำยาล้างจานปลอดสารเคมี ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกและทุนสนับสนุนจาก ปตท.สผ. ในการทำโครงการ
น้ององค์อธิบายถึงที่มาของโครงการว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งได้รับการปลูกฝังจากการเข้าค่าย PTTEP Teenergy ทำให้เขาตระหนักว่าน้ำทิ้งจากการล้างจานด้วยน้ำยาที่ผลิตจากสารเคมี ส่งกลิ่นและเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและยังเป็นอันตรายต่อร่างกายของนักเรียนเองด้วย หากปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชนในที่สุด เขาจึงริเริ่มรวบรวมเพื่อนๆ น้อง ๆที่ตระหนักถึงปัญหา มาหาทางช่วยกันแก้ไข น้ององค์จึงเกิดความคิดที่จะทำน้ำยาล้างจานใช้เองในโรงเรียนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
น้ำยาล้างจานรักษ์โลกที่น้ององค์ร่วมกับเพื่อนผลิตขึ้นนี้ ได้สูตรมาจากครูที่ปรึกษาในโรงเรียน ซึ่งใช้ส่วนประกอบคือพืชและสมุนไพรท้องถิ่นที่สามารถนำมาทำน้ำยาล้างจานได้ เช่น ดอกอัญชัน ขมิ้น ตะไคร้ ใบเตยและกระเจี๊ยบ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยชำระคราบสกปรกให้กับภาชนะและยังหาได้ง่ายในท้องถิ่น
“บางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องเป็นของราคาแพง เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองและทดลองทำเราก็สามารถสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าด้วยตัวเองได้สำหรับขวดน้ำยาล้างจาน ผมก็นำขวดน้ำซึ่งเป็นของเหลือใช้ที่สามารถหาได้ทั่วไปในโรงเรียนและโดยนำขวดที่ถูกทิ้งมาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำยาล้างจานน้ององค์กล่าวด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่ถ่ายทอดความรู้ในการทำน้ำยาล้างจาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว 200 คน ทั้งเพื่อนนักเรียนและชาวบ้านชุมชน
โครงการ “น้ำยาล้างจานรักษ์โลก”ไม่เพียงแต่สามารถช่วยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เมื่อผลตอบรับดี ก็มีแผนจะเปลี่ยนน้ำยาล้างจานสไตล์ท้องถิ่นเป็นสินค้าประจำโรงเรียน และต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย น้ององค์กล่าวด้วยแววตามุ่งมั่น
พลังของน้อง ๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้ดีขึ้นครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเล็ก ๆ กิจกรรมหนึ่ง ในฐานะแนวร่วมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการปลูกฝังจากค่าย "PTTEP Teenergy"และถูกนำมาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จิตสำนึกของน้องๆ ในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวครั้งนี้ น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในหลายพื้นที่สำหรับการริเริ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จิตสำนึกที่เริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชนจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาให้ขยายเป็นวงกว้างต่อไปในสังคมของเรา
Website: http://www.pttep.com Facebook:http://www.facebook.com/pttepplc