Get PR advice to
grow your business

for FREE!!

Free advice. CLICK!!

BLOG

อุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่ เบื้องหลังความสำเร็จของชีวิต

May 16, 2018 | admin

‘คนจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อยึดหลักคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต’

หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ และอาจเคยสงสัยว่า ‘คุณธรรม’ เกี่ยวข้องอะไรกับความสำเร็จ? จะเอามาปรับใช้อย่างใรในชีวิต การค้า การขาย การตลาด? วันนี้ขอพักเรื่องกลยุทธ์การตลาด มาคุยเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน...

เคยไหมครับ ที่คุณต้องทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่รับประกันว่าสุดยอดแล้ว แถมยังใช้กลยุทธ์การตลาดที่มั่นใจสุดๆ ว่าเยี่ยมยุทธ์ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ ล้มไม่เป็นท่า!!!

เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับ แล้วคนที่ประสบความสำเร็จสูง อย่าง ‘ริชาร์ด แบรนสัน’ ‘อีลอน มัสก์’ หรือ’บิล เกตส์’ และอีกหลายต่อหลายคน พวกเขามีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยพัฒนาความฉลาด และผลักดันพวกเขาให้ไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จได้

บางทีมันก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เพราะมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ แต่ปัจจัยหลักๆ สำคัญที่หลายคนเชื่อก็คือ “วิธีคิด” หรือ mindset นั่นเอง สิ่งนี้แหละที่เป็นตัวชี้วัดของคนประสบความสำเร็จและคนล้มเหลววันนี้จึงขอนำเสนอ ‘อุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่ หลักแห่งชีวิต 12 ประการ’ ซึ่งเป็นข้อสรุปหรือแนวคิดอันทรงคุณค่าที่นำไปสู่การปฏิบัติจากหนังสือที่ใช้ชื่อเดียวกัน ผลงานของ Dr. Stephen R. Covey ปรมาจารย์ด้านการบริหารผู้ล่วงลับ

ใจความสำคัญของหนังสือได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยการให้ความสำคัญกับ ‘คุณค่าภายใน’ ที่จะสามารถสะท้อนมุมมองความคิดของคนออกมาได้ โดยผู้เขียนได้ย้ำถึงหลักสำคัญที่ว่า เหตุผลของความสำเร็จไม่ใช่เพียงการนำเสนอ แต่จะต้องลงมือปฏิบัติ ให้รู้ลึกถึง ‘อุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่’

สิ่งที่ ดร. โควีย์ ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตที่จะไม่ถูกครอบงำจากปัจจัยภายนอก แต่ให้เน้นถึงความสำคัญของคุณค่าภายใน โดยใช้หลักแห่งชีวิต 12 ประการมาอธิบาย ซึ่งหลักการที่จะนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีดังต่อไปนี้

การยึดหลักคุณธรรม
การอุทิศตน
การจัดลำดับความสำคัญของชีวิต
การรู้จักเสียสละ
การมีจิตบริการ
จิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์
ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลกัน
การให้คุณค่าแก่ความหลากหลาย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น
บอกก่อนครับว่า หนังสือ ‘อุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่ หลักแห่งชีวิต 12 ประการ’ เขียนโดย Stephen R. Covey เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยมาก่อน บรรจุเนื้อหาความคิดบางส่วนที่ดีที่สุดที่ ดร. โควีย์ ได้เขียนไว้ระหว่างที่ตีพิมพ์หนังสือ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

ดร.โควีย์ กล่าวว่า การยึดหลักคุณธรรมคือหลักการข้อแรกและข้อสำคัญของการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าภายใน บุคคลที่มีชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต พวกเขาจะเป็นบุคคลที่มีมโนธรรมและรู้จักผิดชอบชั่วดี

สรุปคือเราจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรายึดหลักคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิตนั่นเอง ทำไมต้อง 12 ข้อ?

หลักแห่งชีวิต 12 ประการของ ดร.โควีย์ ได้กลั่นกรองมาจากงานวิจัยและประสบการณ์อันยาวนานของท่านเองที่ได้ร่วมงานกับคนหลายพันคนทั่วโลก ท่านได้กล่าวว่า หลักแห่งชีวิต 12 ประการ เป็นปัจจัยพื้นฐานและหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีบางหัวข้อต้องถูกจัดเรียงตามลำดับ คุณจะสังเกตเห็นว่า ความซื่อสัตย์ เป็นรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง ถัดมาคือ การอุทิศตน ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องเรียนรู้ในการทิ้งมรดกหรือการสร้างตำนานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมฝากไว้ให้คนรุ่นหลังนั้นต้องทำอย่างไร การปฏิบัติตามหลักการ การจัดลำดับความสำคัญของชีวิต ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลากับบางสิ่งที่ไร้ประโยชน์

ขณะเดียวกัน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทิ้งมรดกไว้ให้ชนรุ่นหลังโดยไม่ต้อง เสียสละส่วนตัว เมื่อเราเริ่มมีจิตอาสาและต้องการความช่วยเหลือหรือ การบริการ คนอื่นๆ เราก็จะค่อยๆ เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของหลักการข้อนี้ เราจะละทิ้งอีโก้ของตัวเองและเข้าใจความหมายของความสำเร็จที่แท้จริงได้ในสังคมปัจจุบันเรามักจะพบกับผู้คนมากมายที่ขาด จิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่บุคคลที่เห็นแก่คุณค่าภายในนั้นจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยไม่ปัดความผิดให้กับผู้อื่น มีความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา รู้จักรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง

ความซื่อสัตย์ คือ ผลที่เกิดจากการบริการคนอื่น ในขณะที่คุณอดทนในการให้บริการผู้อื่น คุณได้ค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้อื่น ความซื่อสัตย์จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นระหว่างกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้ง และสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลกัน ซึ่งมันก็คือกฎของการรักษาสมดุลธรรมชาติ เราจะได้รับการปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น

แก่นแท้ของหลักการ เราจะต้องเห็น คุณค่าของความหลากหลาย หากเราต้องการที่จะเร่งความสำเร็จให้เร็วขึ้น ธรรมชาติได้กำหนดไว้แล้วว่า สิ่งที่อ่อนแอกว่าต้องถูกกำจัดและผู้ที่แข็งแรงกว่าจะรอด ดร.โควีย์ไดกล่าวไว้ว่า “ถ้าคนสองคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีอีกคน” การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคนหลายๆ คนที่มีความแตกต่างกันจะทำให้เราอยู่ใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

และหากเราขาดการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา เช่น ความถดถอย ไม่เจริญก้าวหน้า เราจึงควรเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ด้วยการออกกำลังกาย การอ่าน ใช้เวลากับคนที่เรารัก ฝึกสมาธิ เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายแล้ว หากเราสามารถเข้าใจคุณค่าภายในจากการสอนผู้อื่น สิ่งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณเป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้น แต่คุณจะกลายเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าภายในที่ยิ่งใหญ่…หลักแห่งชีวิต 12 ประการ ไม่ใช่สูตรลัดความสำเร็จ เพราะยังมีหลักการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อีกมาก

แต่หากขาดคุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะไม่มีวันพบกับความสำเร็จที่แท้จริงได้!